شرکت پرماکو

تولید کننده قطعات ریلی،واسطه ای و مجموعه های صنعتی

ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی: 

تبریز- جاده تهران- نبش پل هوایی- ساختمان پرماکو


تلفن:   36373835-041

فکس: 36373836-041


ایمیل:                 info@perma-co.com

وب سایت: http://www.perma-co.com

تلگرام:                              PERMACO@