شرکت پرماکو

تولید کننده قطعات ریلی،واسطه ای و مجموعه های صنعتی

خم کاری پرسی

در بسیاری از موارد که شعاع خمکاری از اهمیت خاصی برخوردار نیست و تغییر سطح مقطع لوله از اهمیت خاصی برخوردار نیست از این روش برای خمکاری لوله استفاده می شود. بعنوان مثال می توان از بکارگیری این روش در سیستم لوله کشی شوفاژ منازل مسکونی و نیز برخی از مبلمان فلزی خانگی و اداری یاد کرد. در این روش لوله بر روی دو غلطک که در واقع دو تکیه گاه هستند(شکل مقابل) قرار می گیرد و قالب در وسط این دو غلطک قرار می گیرد.

اعمال نیرو بوسیله یک جک هیدرولیکی، نیروی لازم را جهت تغییر فرم را تامین می کند. دستگاههای خمکاری پرسی بعضاً به شکلی طراحی، ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند، که قادر هستند خمکاری لوله را بصورت گروهی انجام دهند .