شرکت پرماکو

تولید کننده قطعات ریلی،واسطه ای و مجموعه های صنعتی


شرکت پرماکو با داشتن سابقه فعالیت درخشان در حوزه پرس و خم کاری قطعات فلزی با داشتن متخصصان مشغول در این حوزه، آماده انجام هر نوع فعالیت هم در بخش پروژه های شهری و هم در بخش صنعتی میباشد. از جمله نمونه پروژه های انجام گرفته در صفحه مربوطه به نمایش گزارده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر و ارتباط با عوامل شرکت میتوانید از آدرس تلگرامی شرکت به نشانی PERMACO@ استفاده نمایید یا بر روی لینک کلیک کنید .

روش خم کاری لوله و پروفیل

تنوع شعاع خم در زانوئی های استاندارد توسط کارجانجات لوله سازی زیاد نمی باشد. لذا طراحان و سازندگان تجهیزاتی که لوله بعنوان یک المان یا عضو در آنها گرفته می شود

ادامه مطلب...


خم کاری V شکل

جهت انجام این فرایند نیازمند استفاده از یک سنبه و ماتریس از جنس فولاد آب داده می باشیم. سر سنبه و فرورفتگی ماتریس به شکل V می باشد. 

ادامه مطلب...

خم کاری پرسی(Press Bending)

در بسیاری از موارد که شعاع خمکاری از اهمیت خاصی برخوردار نیست و تغییر سطح مقطع لوله از اهمیت خاصی برخوردار نیست از این روش برای خمکاری لوله استفاده می شود. 

ادامه مطلب...